Głosowanie

Laureaci konkursu Osobowość Ziem Górskich:

 

Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich - Pan Jan Strachan


Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich - Pan Krzysztof Błecha


Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich-  Pan Leszek Łazarczyk


Dziennikarz Ziem Górskich-  Pan Wojciech Ciomborowski


Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich  - Pan Jan Puchała

 

Osobowość Ziem Górskich - Pani Stanisława Trebunia-Staszel

 

nagroda specjalna w kategorii

 

Przyjaciel Ziem Górskich  - Pan Józef  Pitoń